Mobirise web design software

เวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และมีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาค
- เป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน การบริโภคในประเทศขยายตัวต่อเนื่องศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพ และยังคงมีค่าจ้างแรงงานต่ำ
- ถูกจับตามองว่าจะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2551 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวไม่สมดุล อัตราเงินเฟ้อสูงมาก
- ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม สาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พื้นที่ 331,690 ตร.กม.
เมืองหลวง กรุงฮานอย
ประชากร 87 ล้านคน
ภาษาราชการ เวียดนาม
ศาสนา พุทธ (มหายาน)
วันชาติ 2 กันยายน


ข้อมูลเศรษฐกิจ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ เสื้อผ้า และสิ่งทอ อาหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป

ปรับปรุง ณ : 2015-11-28