Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 25 สินค้าไทยที่จะสามารถส่งออกไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นและที่อาจต้องปรับตัวหลังการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีอะไรบ้าง

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด