Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 2 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558

การรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทำ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เริ่มต้น หรือ สิ้นสุดภายในปี 2558 แต่ประเทศสมาชิก จะต้องร่วมมือและเสริมสร้างการรวมตัวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งก่อนปี 2558 และภายหลังปี 2558

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้ตกลงกันว่าประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด